17. listopadu 2020 – Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studentstva

Jeden z nejvýznamnějších státních svátků České republiky připomíná dvě významné události moderních dějin. 17. listopadu 1939 byly z rozhodnutí nacistických úřadů uzavřeny české vysoké školy (jako reakce na demonstrace k výročí Československé republiky a nepokoje v souvislosti se smrtí studenta Jana Opletala) a více než tisíc studentů bylo odvezeno do koncentračního tábora a 17. listopadu 1989, kdy vzpomínka na výročí událostí před padesáti lety vyústila v demonstraci proti komunistickému režimu a stala se počátkem sametové revoluce, během které byl komunistický režim svržen, byla obnovena demokracie a novým prezidentem zvolen Václav Havel.

V loňském roce jsme se podrobně výročí věnovali v rámci projektu Něžná revoluce (viz Cesta ke svobodě nebo Sametové vzpomínky).

V letošním roce si výročí připomínáme distanční formou.

Žáci devátého ročníku se v rámci festivalu Měsíc filmu na školách (zaměřeného letos na téma Média a totalita) mají možnost seznámit s filmem Tajné akce Státní bezpečnosti – Akce Alfa, který pojednává o historii rozhlasové stanice Svobodná Evropa a jejím významu v boji proti tehdejší komunistické propagandě. Film můžete sledovat zde.  Rádi bychom našli mezi rodiči a přáteli školy pamětníka, který by dětem mohl k tématu sdělit osobní zážitky (bližší informace na ).

V ostatních třídách druhého stupně bylo výročí připomenuto v rámci on-line hodin Dějepisu.

Doporučená videa a aktivity k výročí:

Video ze série Slavné dny (4 minuty)

Dějiny udatného českého národa – Sametová revoluce 

Korzo národní – aktivity k 17. listopadu 2020