1B: Týdenní plán 12.11. – 16. 11.

Český jazyk – seznámení se slabikářem, opakování – čtení slabik, začínáme s písankou
Matematika – počítáme do deseti, krychle, vláčky
Prvouka – rodina a příbuzenské vztahy
Tělocvik – úterý (tělocvična)

Přeji krásný týden