2.B Týdenní plán 18.4. – 22.4.2016

Týdenní plán

 

18.4. – 22.4.2016

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 99 ( Slova citově zabarvená, slovesa)

Pracovní sešit do str. 24

Čítanka do str. 106-107

Pracovní sešit do str. 24-25

 

Matematika

 

Učebnice do str. 18 – násobilka 8

Umět vyjmenovat násobky, procvičovat násobilku.

Dělit budeme později!!

+ – do 100

Prvouka Učebnice do str. 55

Pracovní sešit do str. 34

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Už nebudu kontrolovat čtenářské deníky, ale nadále je nutné, aby vám děti doma četly. Nechte si následně převyprávět, o čem text pojednával.

18.4. – písemná práce z prvouky (měsíce v roce, mé jméno a adresa, telefonní čísla – záchranka, policie, hasiči, rychlá pomoc, vybavení cyklisty a pravidla silničního provozu pro cyklisty do 10 let)

19.4. – od 17:00 hod třídní schůzky ve třídě

Středa 20.4. – projekt „Voda“ (sraz v 8:00 hod před školou, s sebou sportovní

Od pondělí 28.4. děti mohou nosit knížky, které už nechtějí na tzv. „Knižní bazar – Knihomol“ (možná se vaše knížka bude hodit někomu jinému a naopak…).