Archiv článků za měsíc: Červenec 2023

Malé ohlédnutí nejen za letošním školním rokem

Vážení rodiče, milí příznivci chuchelské školy,

dovolte mi, abych v následujících několika řádcích ukončila svoji třicetiletou profesní dráhu, která cele náležela chuchelské základní škole. Pracovala jsem zde nejprve v roli učitelky, poté jako zástupkyně ředitele a od roku 2007 ve funkci ředitelky. Práce s dětmi a pro děti je prací smysluplnou a zodpovědnou, naprosto setřela rozdíl mezi mým profesním a soukromým životem. Naše krásná škola a lidé s ní spojení se stali neodmyslitelnou součástí mého života.

Nebudu vyjmenovávat veškeré změny, kterými škola prošla za posledních téměř 20 let, mnohé z nich jsou viditelné na první pohled zvenčí, ty nejpodstatnější jsou však očím skryté a dají se spíše vycítit z atmosféry po vstupu do naší budovy. Za vším vedle mého úsilí stojí každodenní zodpovědná práce mých kolegyň a kolegů, všech pracovníků školy. Vážím si jejich práce, stejně jako spolupracujících, vstřícných rodičů. Obdivuji úspěchy našich žákyň a žáků v mnoha oblastech i v přijímacím řízení na střední školy.

Ráda bych poděkovala svému zřizovateli, městské části Velká Chuchle, všem jejím zástupcům, kteří mě po dlouhá léta bezvýhradně podporovali a pomáhali naplňovat mé představy o fungování školy. Poděkování patří i spřízněným chuchelským spolkům a organizacím napomáhajícím organizovat naše aktivity.

Mou velkou touhou je, aby škola pokračovala v nastaveném směru a současně se posouvala ve vybraných oblastech podle nové koncepce mé nástupkyně, a jsem přesvědčena o tom, že se jí to bude dařit.

Přeji Vám všem pevné zdraví, klidný život naplněný pozitivními myšlenkami a přátelskými vztahy. A do příštích týdnů slunečné léto s úsměvem na tváři.

Mgr. Eliška Jančíková

 

Memoriál Jaroslava Haunera 2023

Dne 28. 6. 2023 se žáci 2. – 7. ročníku zúčastnili Memoriálu Jaroslava Haunera. Branný závod se uskutečnil v Chuchelském háji, kde se seskupily již předem rozdělené skupiny, které byly nakombinované napříč ročníky. Skupiny postupně vybíhaly z louky a porovnávaly si mezi sebou jak fyzické, tak vědomostní schopnosti v konkrétních oblastech ochrany člověka za mimořádných situací. (Pokračování textu…)