3. B Týdenní plán

  1. – 28. 4. 2023
    (orientační)

Český jazyk
Učebnice – str. 87
Prac. sešit II. díl – do str. 14
Hravá vyjmenovaná slova – do str. 50
Pracovní učebnice čítanka –
Kniha – návštěva školní knihovny

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit II. – do str. 11
Čtyřlístek II.– do str. 17
Učebnice čtyřlístek – str. 53 – 58

________________________________________________________

Prv
Pracovní sešit – str. 61
Učebnice – str. 68

_________________________________________________________

Informace + Akce

3. 5. Školní projektový den – „Vyčistíme, vytřídíme“
– do baťůžku: pláštěnku, svačinu, sportovní oblečení a obuv

9. 5. Výlet – ZOO Chleby: návrat okolo 14-té hodiny (ODHLÁSIT OBĚDY),
– do baťůžku velkou svačinu, kapesné 50,- – 80,- Kč a mobily
DOPLNĚNÍ – autobus bude stát 230,- Kč, vstupné -120,- Kč
Celková částka k vybrání je 350,- Kč

Písemné práce:

  1. 4. Prv – Naše tělo – (orgány + funkce, popsat části těla a sedm a více kostí)

 

Každý den !!!!!!
 – trénovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S
číst 15 minut
trénovat +, – pod sebou trojciferné číslo

Víkend: opravy minutovek a diktátů: pokud je chyba ve vyjmen. slově (příbuzném) opravím takto lyžařský – lyže.