3.B Týdenní plán

  1. – 19. 5. 2023
    (orientační)

Český jazyk
Učebnice – do str. 93
Prac. sešit II. díl – do str. 21
Hravá vyjmenovaná slova – do str. 51
Pracovní učebnice čítanka – 78
Kniha – Hloupežníci

Počítač – „Umíme česky“ (vyjm. sl. + určení pádu)

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit II. – do str. 14
Čtyřlístek II.– do str. 23
Učebnice čtyřlístek – do str. 61

________________________________________________________

Prvouka
Pracovní sešit – str. 44+45
Učebnice – str. 36 + 37

_________________________________________________________

Informace + Akce

  1. 5. Den bez tašek (den bez obalu)
    – žáci si přinesou učení v něčem, co můžeme využít i k dalším účelům dle své fantazie

 

29. 5. Život vody – projektový den připravený Lesy hl. m. Prahy
– půjdeme na celé dopoledne zkoumat obyvatele vodní nádrže Lahovice (sportovní obuv, oblečení a do baťůžku
svačinu a pláštěnku). Vybíráme 70,- Kč.

 

 Každý den !!!!!!
 – trénovat pádové otázky u podstatných jmen a osobu u sloves
číst 15 minut
trénovat dělení se zbytkem např.- 24 : 5 = 4 (zb.4) + násobení pod sebou trojciferného čísla dvojciferným číslem

Víkend: opravy minutovek a diktátů: pokud je chyba ve vyjmen. slově (příbuzném) opravím takto lyžařský – lyže.