3. B Týdenní plán

  1. – 16. 11. 2022
    (orientační)

Český jazyk
Učebnice – str. 44 – 49
Hravá vyjmenovaná slova – do str.7
Pracovní učebnice čítanka – str. 32, 33
Kniha – Letadélko Káně
Červené karty procvičovací č.

 

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit I. –  str. 14, 15
Čtyřlístek I. –  do str. 26
Učebnice čtyřlístek –  do str. 33

________________________________________________________

Prvouka
Pracovní sešit – str. 19, 20
Učebnice –  str. 15, 16

_________________________________________________________

Informace + Akce
9. 11. – středa – sportovní oblečení – Patronáty v Chuchelském háji
10.11. – čtvrtek– BRUSLENÍ
11.11. – pátek – dílničky ve škole

15. 11. – úterý – Třídní schůzky ve třídě od 17, 00 hodin

Každý den !!!!!!
číst 15 minut
trénovat +, – do 100 zpaměti, nebo rychlé psaní výsledku, bez opakování příkladu
– trénovat násobky zpaměti (POUŽITÍ I V DĚLENÍ)