4.B týdenní plán 16. 10 – 25. 10. 2017

Čj – PS do str. 23

– NUTNÉ – procvičovat slovní druhy, mluvnické kategorie – vše zapsáno v „Bibli“

– stále procvičujeme vyjmenovaná slova/pravopis, určování podmětu s přísudkem

M – PS Hejný do str. 25, Čtyřlístek do str. do str. 21

– NUTNÉ – opakování písemného dělení, jednoduché rovnice

Od listopadu pravidelně každou středu geometrie.

Vl – oba pracovní sešity do str. 9, historie – Sámo, Velkomoravská říše,

test s opakováním učiva

Př – PS do str. , učebnice do str. 13, příští týden test

Na testy z Vl a Př se děti učí ze sešitů, kde mají podrobné zápisky i s obrázky, tj. tvoří si vlastní učebnice.

26. 10. – 29. 10. 2017 – Podzimní prázdniny – přeji Vám i dětem dny plné pohody a příjemných zážitků.