4.B týdenní plán 2. 10. – 5. 10.

– Hejný PS do str. 17, učebnice str. 30

Čtyřlístek PS do str. 16. Stále opakujeme a procvičujeme logické úvahy, základní početní operace a matematické pojmy.

Čj – PS do str. 17, učebnice do str. 30

Vl – Keltové, zeměpis – rozdělení ČR, sousední státy, kraje ČR

– živá a neživá příroda, houby, rostliny, živočichové