9. A se zúčastnila soutěže Bobřík informatiky

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií a klade si za cíl seznamovat žáky  s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Logické úlohy si v letošním roce vyzkoušeli žáci z 9. A a dosáhli výborných výsledků.