Aerobic Team Praha: Pozvánka na závěrečnou cvičební hodinu