Alternativní tresty v 6. A

Na čtvrtek 20. 10. 2022 jsme si za peníze utržené na loňském jarmarku objednali v Imaginatoriu nápravu našich šesťáků. Jedna skupina byla ve sklepní kobce uvězněna Mozkomorem, druhá drakem a třetí musela uniknout před zlým čarodějem. Původní trest se nám ale ošklivě zvrtnul, neboť se dětem tyhle únikové hrátky zalíbily. Někdy to prostě neodhadnete…

třídní učitelka Kateřina Nedomová