Archiv autora: Bc. Jana Miškovská

4.B týdenní plán 4. 6. – 8. 6. 2018

Všichni jsme se s radostí vrátili ze ŠvP a čeká nás posledních pár dní, kdy musíme napnout všechny síly.

Závěrečné písemné práce 

Čj – úterý 5. 6. 2018

M – středa 6. 6. 2018

Př – čtvrtek 7. 6. 2018

Vl – pátek 8. 6. 2018

Pokud bude rozpoložení dětí nevhodné k testům, odložíme Vl a Př na příští týden.

Opakujeme učivo, procvičujeme + nové učivo:

M – plášť krychle a kvádru, desetinná čísla

Př, Vl – souhrnné opakování a procvičování učiva v pracovních sešitech

Plánované akce

8. 6. – FOCENÍ

20. 6. – generálka – AKADEMIE

22. 6. – AKADEMIE

25. 6. – MEMORIÁL J. HAUSNERA (braný den)

29. 6. VYSVĚDČENÍ 

 

4.B týdenní plán do 11. 5. 2018

Čj – shoda přísudku s podmětem, pravopis, věta jednoduchá a souvětí – opakování a procvičování učiva. PS do str. 41

– písemné +, -, x, :. Dělitelnost čísel: 2, 3, 4, 5, 6, 10. procvičování zlomků… PS Čtyřlístek – celý, geometrie

– živočichové v okolí lidských obydlí

Vl – Husitství, Jan Hus

Odevzdat, prosím: KOPIE kartičky pojištěnce, 

Posudek o zdravotní způsobilosti

 

 

 

4.B týdenní plán 16. 4. – 21. 4. 2018

Po 16. 4. – primární preventivní program „Komunikace“ (Vítek)

Út 17. 4. – TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 17:00 hodin

V pondělí a úterý se budeme, kromě prevence, věnovat školnímu projektu – 8 v životě Karla IV. Výsledky práce budou k vidění ve třídě a poté ve vestibulu školy (naproti ředitelně) příští týden.

Čj – procvičování a opakování učiva, PS do str. 32

M – dělitelnost čísel, geometrické i aritmetické procvičování učiva

PS Hejný do str. 37,

Vl – průmysl v ČR, husitství

Př – Ekosystém park

4.B týdenní plán do 13. 5. 2018

Vážení rodiče,

mnohokrát Vám, děti i má maličkost, děkujeme za podporu a účast na „Velikonočním jarmarku“. Celá třída dostala velkou pochvalu a shodli jsme se, že s výsledkem jsme spokojeni. Odměníme se výletem do Safari, kde budeme spát ve vyhřívaných stanech mezi zvířaty. Toto až v září.

A nyní k učivu: Celý tento týden, tj. do 6. 5. budeme procvičovat a opakovat nabyté vědomosti, aby byly děti co nejúspěšnější v písemných pracích za 3. čtvrtletí.

Po včerejších výkonech upozorňuji, že na vlastivědu a přírodovědu je nutné se průběžně připravovat, aby děti měly souvislosti. Budou proto nosit sešity Vl a Př nosit každý den.

V týdnu  9. 4. – 13. 4. píšeme písemné práce za 3. čtvrtletí:

po 9. 4. matematika

út 10. 4. český jazyk

st 11. 4. vlastivěda

čt 12. 4.  přírodověda

4.B týdenní plán

ČJ – shoda přísudku s podmětem, pravopis, skladební dvojice

PS do str. 26

– PS Čtyřlístek do str. 23, Hejný PS str. 25,26, písemné dělení

Vl – povrch ČR – povodí, pohoří

– ekosystém louka

HERBÁŘ – DO KONCE KVĚTNA 2018 – PODMÍNKY DĚTI ZNAJÍ

23. 3. – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE ŠKOLE – AFRIKA – 45,- Kč

27. 3. – VELIKONOČNÍ JARMARK – celodenní akce

Předem rodičům děkujeme za spolupráci a pomoc při organizaci této velkolepé akce.

Pochutiny a nápoje k prodeji prosím dodat nejpozději v úterý ráno.

4.B týdenní plán 5. 3. – 10. 3. 2018

5. 3. odevzdat „Čtenářský deník“

6. 3. „Velikonoce aneb jaro vítej“ – kulturně-vzdělávací pořad pro děti, koná se ve škole, akci hradí škola

14. 3. výlet – zámek Loučeň

Školní projekt „Osmičky“ – naše třída bude zpracovávat téma „Karel IV. a 8 v jeho životě“, konkrétně: osobní život a založení Nového města.

Projekt – jeho zpracování všemi žáky školy – je a bude k vidění ve vestibulu školy/naproti ředitelně

Čj – Slovesa a slovesný způsob, zejména podmiňovací!!!

– podmět a přísudek, podmětná a přísudková část věty

– shoda přísudku s podmětem – NUTNÉ nosit pracovní sešit

– geo: trojúhelníky, osová souměrnost, obvod a povrch

– převody jednotek, početní operace +,-,x,: pamětně i písemně, slovní úlohy se správným vyjádřením rovnice, zlomky

Vl – třídní projekce – povrch a vodstvo ČR – do 13. 3. – děti se rozdělily do skupinek po 4 a vylosovaly si daný okruh, učí se spolupracovat a komunikovat. Děti vědí, jak má práce vypadat, jaké informace mají zjistit a prezentovat. Test – Lucemburkové

 

– ekosystém louka

– praktická ukázka nerostů, zábavná cvičení

4.B týdenní plán

Velikonoční jarmark – prosím nosit pomůcky na výrobky: vyfouknutá i rozbitá /poloviny/ vajíčka, proutí, zbytky filcu a stuh. Prosím o zapůjčení tavicích pistolí – náboje dokoupím z třídního fondu.

Děti chodí s různými nápady. Vítáme i výrobky z domova např. šperky, ozdoby.

Čj – slovesa – slovesný způsob, časování, mluvnické kategorie, zvratná slovesa. Přísudek a podmět.

M – převody jednotek, dělení, násobení, zlomky, rovnice a slovní úlohy

Geo – konstrukce trojúhelníku – rovnostranný, rovnoramenný trojúhelník

Vl – Lucemburkové

– ekosystém pole, prezentace referátů zvířat /práce ve dvojicích/

Výlet – přihlášky rozdány, je nutné ústřižky odevzdat a přinést peníze

školní projekt – založení Nového města Karlem IV., život Karla IV.

Změna termínu ŠVP – 28. 5. – 1. 6. 2018 – Špindlerův mlýn

4.B týdenní plán 12. 2. – 16. 2. 2018

Vážení rodiče,

přejí Vám i vašim dětem krásné prožití jarních prázdnin a také jistě radost z vysvědčení. Všichni si zaslouží odměnu. Obecně se prospěch žáků mírně zhoršil, což je běžný jev s ohledem na vývoj jedince. Musím jen upozornit na nutnost přípravy do školy, učit se průběžně a ne nárazově.

Dú prázdniny: doplnit i/y – nakopírovaný list, Čtyřlístek I. – geometrie osová souměrnost – dodělat do konce PS, příprava na testy

Učební okruhy:

Čj – pravopis: vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen – opakovaní

– Slovesa – slovesný způsob, určování mluvnických kategorií, přísudek

– zlomky, převody jednotek, slovní úlohy se zlomky a převody jednotek

geometrie – osová souměrnost  – geometrický test

Vl – Lucemburkové na českém trůně. Test – Přemyslovci

Př – minerály a horniny opakování. Ekosystém pole

Hv – test:  stupnice C dur – zápis not ve stupnici, délka not a takt

4 . B týdenní plán 22. 1. – 26. 1. 2018

Bruslení – čt 25. 1. a čt 1. 2. 2018 – JEDEME VLAKEM

Čj – vzory rodu mužského, opak. vzorů rodu středního a ženského

– pravopis!!!, druhy vět, slovesný způsob

– zlomky a jejich sčítání i odčítání, písemné násobení dvojciferným číslem, písemné dělení. úvod do převodů jednotek.

Vl – mapa, poslední Přemyslovci

Př – neživá příroda – minerály, horniny

Vzhledem k bruslení, které je místo TV,máme ve středu Př i Vl.

Děti dostávají skoro každý den úkol !!!

 

 

4.B týdenní plán 15.1. – 19.1. 2018

Po napsání pololetních prací naplno pokračujeme ve vzdělávacím procesu. Rozdali jsme si PS 2.díl z čj,m. 1.díly máme hotové.

Čj – vzory pods. jm. rodu mužského, slovní druhy, druhy vět- slovesný způsob. PS DO STR. 7, učebnice do str. 91.

Děti začnou nosit PS SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM!

– pís. násobení víceciferným činitelem, pamětné počítání, slovní úlohy a rovnice.Zlomky, převody jednotek. PS Hejný do str. 8, Čtyřlístek do 5.

Př – příroda v zimě, neživá příroda a její součásti

Vl  – Přemysl Otakar I., II.,Václav I.,II.,III. Mapa, vyhledávání v mapě

 

4.B týdenní plán 8.1. – 12.1. 2018

Všechny Vás vítám v novém roce a věřím, že bude plný zdraví, štěstí, příjemných zážitků a dobrých zpráv.

Přestože je po prázdninách musíme začít pracovat a to řádně. Čekají nás pololetní písemné práce a je nutné se na ně připravit. Před prázdninami děti dostaly nakopírovaný list s tématickými okruhy písemných prací.

Prosím, kdo tak neučinil, o odevzdání závazných přihlášek na školu v přírodě. Všichni se na ni moc těšíme.

Celý týden budeme opakovat/procvičovat učivo.

termíny pololetních písemných prací:

ČJ – 11. 1. čtvrtek

M – 12. 1. pátek

Př – 15. 1. pondělí

Vl – 16. 1. úterý

11. 1. ve čtvrtek jsou POHOVORY oficiálně od 16 hodin, k dispozici Vám budu od 13 hodin.

4.B týdenní plán 11. 12. – 22. 12. 2017

Čj – procvičování vzorů podst. jm., slovní druhy, PS do str. 44

do 22. 12. odevzdat Čtenářský deník

– PS Čtyřlístek 1.díl celý vyplněný, opakování  pís. dělení, násobení i dvojciferným číslem, +, –

Vzhledem k časovým ztrátám budou děti denně do Vánoc nosit/mohou je mít v lavici/ sešity Vl a Př, včetně PS

Aktivity:

12. 12. Předvánoční dílny

13. 12. zdobení perníčků / 70,-Kč/

17. 12. Výstava betlémů, procházka Prahou /v případě špatného počasí bude náhradní program/

18. 12. výroba svícnů

19. 12. vánoční rozjímání – všichni jste srdečně zváni

21. 12. kino – „Přání k mání“

22. 12. nadílka zvířátkům v Chuchelském háji, třídní besídka