Archiv autora: Mgr. Kateřina Nedomová

Život v kyberprostoru

V rámci prevence si s dětmi povídáme o jejich chování na internetu. Do konce listopadu se holky a kluci z každé třídy na druhém stupni během jedné třídnické hodiny setkají s příběhem kyberšikany, hlavními postavami jsou spolužačky Nela a Anežka. Děti si v interaktivní hře vyzkoušejí, jaké je být v roli oběti, vymyslí scénáře, co v takovém případě dělat. Tento materiál jsme získali od společnosti Jeden svět na školách, se kterou spolupracujeme. Pro Vás, rodiče i děti, přidáváme na web odkaz na volně dostupné video Policie ČR k podobnému tématu. Třeba k zamyšlení, třeba ke společnému shlédnutí s Vašimi dětmi, třeba jako námět pro diskusi s nimi.

Mluvme o tom.

Kateřina Nedomová, školní metodička prevence

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Vážení rodiče,

velmi si vážíme toho, že máte v naši školu důvěru a spolupracujete na rozvoji svého dítěte právě s námi. Snažíme se, aby u nás byly děti jak ve fyzickém, tak v psychickém bezpečí a děláme pro to maximum. Nicméně ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování, který se řídí aktuálními metodickými pokyny MŠMT a je k dispozici k nahlédnutí u školního metodika prevence.

Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc a spolupráci. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu nebo jinému dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy).

Pokud byste se z jakéhokoliv důvodu chtěli v této záležitosti obrátit na školu anonymně, můžete tak učinit na stránkách www.nntb.cz * (více informací viz níže) nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

 Děkujeme za spolupráci,

Mgr. Kateřina Nedomová, metodik prevence rizikového chování

*“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci. Naše škola se do tohoto projektu zapojila a vytvořili jsme tak další komunikační kanál, přes který se můžete na školu obrátit. Veškerá oznámení jsou anonymní a putují do mailu školnímu metodikovi prevence a výchovnému poradci.

Gotika na vlastní kůži (v bývalém barokním kostele)

Náš druhý květnový týden byl plný kultury, od výtvarného umění jsme se posunuli k hudbě, architektuře a tanci. Gotiku na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli v Českém muzeu hudby. Dozvěděli jsme se něco o historii budovy (Víte, že zde byly v hrobce uloženy ostatky Diezenhoferů? A že to byl původně kostel? A potom taky sloužil vojákům?), hráli na nejrůznější nástroje, stavěli gotickou katedrálu z vlastních těl a tančili středověké tance. Můžeme opravdu doporučit!
Vaše 6. A

6. A na vodě i pod vodou

Tenhle clickbaitový titulek vás s námi nezavede do loděnice ani do akvaparku, ale do Národní galerie. Po předchozích výborných zkušenostech jsme opět zamířili na workshop spojený s komentovanou prohlídkou obrazů ve Veletržním paláci. Naším tématem byla voda z pohledu výtvarného umění. Nejdřív jsme si vyzkoušeli, co s vodou dokážeme my. Jak naředit a namíchat barvy, jak se budou chovat olejové barvy na hladině, jak namalovat pohyb vody. Naše výtvory byly (kupodivu) mokré. A zatímco schnuly, prohlédli jsme si v galerii, jak vodu zachytili na svých obrazech slavní mistři (ti před námi). Bylo to prima.

Veselé Velikonoce!

Vážení rodiče, milé děti!

Ať už nadcházející svátky strávíte v přírodě či u rodinného stolu třeba s dobrotami z našeho velikonočního jarmarku, přejeme Vám všem krásné a požehnané Velikonoce!

Titulní fotografie: Amélie Vala z 8. A (Pokračování textu…)

Chuchelská líheň nových zlatých hochů a holek z Nagana

Patroni ze šestých tříd s patrončaty z 1. A a 1. B trénovali 13. února na černošickém zimním stadionu na ZOH 2030. Většina míst v hokejové nominaci byla obsazena, krasobruslařské a rychlobruslařské soupisky ještě zcela plné nejsou, musíme nechat něco i pro další třídy. Postupně také zahájíme kromě sportovní i jazykovou přípravu, netrpělivě čekáme, zda v boji o pořadatelství zvítězí Barcelona, Sapporo, Vancouver nebo Salt Lake City. Sapporo v nás v tomto ohledu ovšem vzbuzuje značný respekt 札幌.

Prezident zvolen v prvním kole!

Zatímco oficiální volební místnosti se teprve v pátek otevírají, ta naše se uzavřela už dnes v 10,55. Díky poctivé a pilné práci celé 6. A jsme už dvě hodiny po uzavření volební místnosti znali konečný výsledek (a to jsme ještě mezitím stihli napsat pololetku z češtiny). V naší škole by se prezidentem stal Petr Pavel a vyhrál by s velkým náskokem už v prvním kole. Získal 66,43 % všech platných hlasů. Na druhém místě se umístila Danuše Nerudová (zisk necelých 18 %) a na třetím Pavel Fischer (5,71 %).

 

 

(Pokračování textu…)

Rozpis obědů a konec výuky ve čtvrtek 22. prosince 2022

ROČNÍK KONEC VÝUKY OBĚD
1. 11:40 11:00 TU
2. 11:40 12:50 ŠD
3. 11:40 12:35 ŠD
4. 12:20 12:20
5. 12:10 12:10
6. A 11:55 11:55
6. B podle skončení akce (upřesnění dle aktuálního počasí) předp. 12:50
7. 11:50 11:50
8. 11:40 11:40
9. 13:45 (Cinestar) odhlášen

Alternativní tresty v 6. A

Na čtvrtek 20. 10. 2022 jsme si za peníze utržené na loňském jarmarku objednali v Imaginatoriu nápravu našich šesťáků. Jedna skupina byla ve sklepní kobce uvězněna Mozkomorem, druhá drakem a třetí musela uniknout před zlým čarodějem. Původní trest se nám ale ošklivě zvrtnul, neboť se dětem tyhle únikové hrátky zalíbily. Někdy to prostě neodhadnete…

třídní učitelka Kateřina Nedomová

Patrončata a patroni

I letos mají naši prvňáčci ve škole starší průvodce, kteří se jich ujmou. První společnou akcí 1. A a 6. A bylo kreslení na chodník. Jestli nezaprší, můžete si naše umělecká díla prohlédnout před školou v galerii pod širým nebem. Srdečně vás zveme!

Okupace 68 jako bojovka v Chodovské tvrzi

Šesťáci si vyzkoušeli život v období těsně před a těsně po srpnu 1968. Zacvičili si na Spartakiádě, pomáhali Garáži odehrát „Muchomůrky bílé“, stavěli pražské metro, řešili trezorové fillmy atd. Po absolvování všech deseti různorodých stanovišť se děti shodly na tom, že nejlepší byl John a že jsou rády, že to celé bylo jenom „jako“.

Na snímku právě vybraní zástupci 6. A a 6. B provádějí cenzuru článku, který vyjde v Rudém právu několik týdnů po okupaci.

6. A, 6. B., Ivana Motýlová a Kateřina Nedomová