Archiv autora: Mgr. Jiřina Procházková

Bezdrátový senzor teploty

V hodině fyziky žáci 8. ročníku pracovali se sadou Pasco. Pomocí bezdrátového senzoru měřili teplotu vzduchu, těla a vody. Naměřená data se v reálném čase zaznamenávala do tabulky a zároveň vznikal graf závislosti naměřené teploty na čase.

Za fyziku Jiřina Procházková

Vlastnosti kapalin

Žáci 7. ročníku v hodině fyziky zkoumali vlastnosti kapalin.

Povrchové napětí si ověřili na zajímavém pokusu – voda se posype mletým pepřem, pak se doprostřed kápne jar.

Vzlínavost kapalin žáci pozorovali na proužku tkaniny a filtračního papíru. Pro větší efekt jsme vodu obarvili pomocí barev na vajíčka.

        Za fyziku Jiřina Procházková

Elektromagnety

Vytvořit elektromagnet byl dobrovolný domácí úkol z fyziky pro šesťáky. Podívejte se na jejich zajímavé výtvory.

        Za fyziku Jiřina Procházková

 

Magnetické pole

V hodině fyziky žáci 6. ročníku zkoumali magnetické pole a jeho účinky. Ke svému zkoumání využili žákovské soupravy pro magnetismus. Výsledky svého výzkumu zapsali do pracovních listů.

                                                                 Za fyziku Jiřina Procházková

Olympiáda v ANGLICKÉM JAZYCE

  1. místo v obvodním kole olympiády v ANGLICKÉM JAZYCE

získala žákyně 6. ročníku naší školy Ema Knížková.

BLAHOPŘEJEME!

Úspěšný řešitel MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

V dubnu se konalo obvodní kolo 72. ročníku MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY kategorie Z6 – ZŠ.

Úspěšným řešitelem se stal žák 6. ročníku naší školy Šimon Sobotka.

BLAHOPŘEJEME!

Perníkové chaloupky

V hodinách pracovních činností si žáci 7. ročníku upekli a nazdobili perníčky.

Někteří zvládli i perníkovou chaloupku.

Certifikované testování ČŠI

Výběrové zjišťování pokrylo použitými 21 testy z jednotlivých předmětů, kombinací předmětů a vzdělávacích oblastí doposud největší část Rámcového vzdělávacího programu ZV ze všech proběhlých celoplošných a výběrových zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí.

Naši žáci 9. třídy byli testováni z Anglického jazyka, Matematiky a Výchovy ke zdraví.