Blíží se závěr školního roku

Vážení rodiče, milí čtenáři našich webových stránek!

Školní rok 2015/2016 míří mílovými kroky do svého cíle a prázdninové brány se zanedlouho otevřou pro nedočkavou školní posádku, která potřebuje nabrat nových sil pro další školní rok.

Před námi je červen, jeden z nejkrásnějších, ale i nejnáročnějších školních měsíců.

Co ještě společně zažijeme, na co se můžeme my, ale i vy těšit? Ve dnech 9. a 10. června proběhnou prezentace závěrečných prací žákyň a žáků deváté třídy. Pokud budete sledovat naše webové stránky a budete mít chuť připomenout si léta prožitá ve školních škamnách, vyberte si den, kdy si přijdete poslechnout některé ze zajímavých témat, které zpracovaly naše děti ze svého pohledu. Jen namátkou vybírám: historie mobilních telefonů, Dominikánská republika, posilování, aerobic, historie tance, myslivost, architektura a další zajímavá témata. Určitě Vaši přítomnost uvítáme.

V samotném závěru školního roku se můžete těšit na školní akademii, která se letos poprvé odehraje na prknech jeviště Divadla Kalich v pátek 24. června od 18 hod. Každým rokem přibývá stále více žákyň a žáků do prvních tříd, a tak ani kapacita vybraného divadla nestačí, proto ještě před „velkou“ akademií si na středu 22. června připravili žákyně a žáci druhých ročníků a členky baletního kroužku malá vystoupení v tělocvičně školy, ve čtvrtek 23. června Vás potěší žákyně a žáci prvních ročníků malou Lesní akademií v Chuchelském háji. Na vystoupení ostatních tříd jste zváni do Divadla Kalich.

V úterý 28. června proběhne 1. ročník Memoriálu Jaroslava Haunera – závod smíšených družstev zaměřený na ochranu člověka za mimořádných událostí. Je pojmenovaný po Jaroslavu Haunerovi – nejmladší oběti Květnové revoluce 1945 ve Velké Chuchli.

Na závěr bych ráda poděkovala panu starostovi Stanislavu Freslovi, panu místostarostovi Martinu Šimkovi, všem členům Úřadu městské části Velká Chuchle, rodičům, sponzorům, všem spřáteleným organizacím za pomoc při vytváření kvalitního zázemí pro vzdělávání našich dětí. Děkuji vedení mateřské školy za přínosnou, vstřícnou spolupráci. Moje poklona patří všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za zodpovědnou práci, která jde často nad rámec jejich povinností, za vstřícný vztah k dětem i k sobě navzájem.

Přeji Vám všem přívětivé, slunečné léto, plné dobré nálady a pohody.

Mgr. Eliška Jančíková