Česká televize připomenula osudy Charlotty Garrigue Masarykové

V rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR odvysílala Česká televize polohraný dokumentární film s názvem Poslední slovo Charlotty Garrigue Masarykové o osudovém setkání dvou osobností, které zásadně ovlivnily běh českých dějin: Charlotty Garrigue a Tomáše Masaryka. Hlavní snahou tvůrčího týmu bylo představit rodinu Charlotty Garrigue jako rodinu plnou obyčejných lidských problémů, jako lidi z masa a kostí, a ne neživotné idoly nebo ikony na piedestalu plné filosofických myšlenek.

Dokument Josefa Císařovského sleduje historické stopy Charlottina života, nechybí dosud nezpracované hrané epizody ze života Charlotty a TGM, např. seznámení díky Charlottině hře na klavír, Masarykova cesta za Charlottou do Ameriky v bouři na staré lodi Herder, která se brzy nato potopila, či vídeňské vězení, kam Charlotta posílala 8 měsíců dopisy své dceři Alici během exilu TGM za 1. sv. války.

Film přináší též autentické svědectví pravnučky Charlotty Kotíkové a s lehkým humorem připomíná dnes zapomenuté etické samozřejmosti života Charlotty a TGM: věrnost a vnitřní poctivost.

Naše škola nese jméno po manželce prvního československého prezidenta od svého vzniku v roce 1933. V roce 1939 muselo být jméno Charlotty Masarykové z názvu školy vzhledem k politickým událostem odstraněno. Na průčelí školy se vrátilo až o 60 let později. V roce 2014 pak byla v naší škole za přítomnosti Charlotty Kotíkové odhalena busta Charlotty Masarykové.

Film Poslední slovo Charlotty Garrigue Masarykové můžete zhlédnout on-line na stránkách České televize.

Další informace o filmu najdete na adrese https://www.charlota.cz

Tomáš Hromádka

(s využitím podkladů České televize)