Cizí jazyky

Z cizích jazyků se na naší škole vyučuje Anglický jazyk, v 1. a 2. ročníku jednu hodinu týdně, od 3. ročníku čtyři hodiny týdně.

Výuka angličtiny v 1. a ve 2. třídě probíhá zábavnou a hravou formou – děti zpívají, malují obrázky, učí se jednoduché říkanky a přirozeně si tím osvojují cizí jazyk jako součást běžného života a získávají k němu pozitivní vztah.

Ve 3. až 5. třídě používáme  velmi zajímavé mezinárodní učebnice Our World z řady National Geographic. V 6. až 9. třídě navazujeme učebnicí Impact, která je také z řady National Geographic. Učebnice je interaktivní a nabízí množství aktuálních témat k práci i zamyšlení.

Ve výuce angličtiny je samozřejmostí skupinová práce, tvorba vlastních tematických projektů,   multimediální  výuka a zejména aktivní používání jazyka formou rozhovorů, tak aby nevznikaly bariéry a strach z komunikace v cizím jazyce, což se nám daří. Oceňují a potvrzují to naši žáci i po přechodu na střední školy, kde patří mezi ty, pro které je angličtina přirozený komunikační prostředek.

Výuka cizích jazyků je na naší škole na velmi kvalitní úrovni,  zdůraznila to i Česká školní inspekce v roce 2022, která v inspekční zprávě píše znalosti více než 80 %  žáků jsou na vyšší úrovni než očekávané výstupy pro daný ročník, přičemž polovina žáků dosahuje znalostní úroveň absolventů středních škol“. Dokládá to i fakt, že naši žáci mají vynikající výsledky v olympiádách z anglického jazyka.


Na druhém stupni probíhá také výuka Německého jazyka