Deváťáci úspěšně zakončili projekt Náš domov

Kompletováním publikace zakončili žáci IX. třídy více než půlroční projekt Náš domov, který zpracovávali v rámci hodin Zeměpisu a Informatiky. V závěru minulého školního roku v rámci výuky zeměpisu místního regionu zpracovávali a obhajovali své závěrečné práce. Hledali informace o svém bydlišti, fotografovali, získávali statistické údaje. Podařilo se jim získat pozoruhodná data nejen o sousedních městských částech (Velká Chuchle, Radotín, Lahovice a Lahovičky, Lochkov), ale také o Klínci, Měchenicích, či Třebotově.

Od září pak tyto informace zpracovávali v rámci hodin Informatiky. Konečnou redakci provedl Petr Jiříček, který je i autorem návrhu obálky a celkového vzhledu brožury, která je hmatatelným výstupem projektu a je určena pro vnitřní potřebu školy. Všichni autoři příspěvků si zaslouží pochvalu za odvedenou práci a věřím, že se tato brožura stane pro ně milou vzpomínkou na jejich školní léta.

Mgr. Tomáš Hromádka