Doplněk k hygienickým a organizačním pravidlům pro provoz školy ve školním roce 2020/2021

Vzhledem k průběžně pozměňovaným pravidlům a stavu „semaforu“ Vás chceme seznámit s aktuální situací k 1. září 2020.

Velmi rádi bychom zajistili pro Vaše děti co nejdéle (pokud možno celý školní rok) prezenční školní výuku. Podle vyjádření hygieny není nutné, aby se do karantény dostala celá škola, objeví-li se případná nákaza pouze u jednoho dítěte, pokud škola zajistí vysoký standard hygienických pravidel. Motivováni tímto vyjádřením zavádíme následující pravidla:

 

1) Zájmové útvary:

Zatím plánujeme otevřít zájmové útvary od poloviny září. Sledujeme měnící se epidemiologickou situace a budeme na ni v případě potřeby reagovat. Sledujte prosím webové stránky školy.

2) Roušky

Na „semaforu“ MZd ČR  je Praha oranžová, na doporučení MZd ČR zavádíme až do odvolání pravidlo nošení roušek ve společných vnitřních prostorách takto:

  1. stupeň dle pokynů paní učitelky, podle kontaktů dětí s jinými třídami
  2. stupeň ve všech společných vnitřních prostorách školy

Prosíme, vybavte děti na každý den dvěma rouškami.

3) Návrat po dovolených

Prosíme rodiče, kteří se svými dětmi strávili poslední 2 prázdninové týdny na dovolené v zahraničí, aby zvážili nástup svého dítěte do školy k 1. září. Doporučujeme dodržet karanténu v předepsané délce (aktuálně 10 dní).

4) Aktuální zdravotní stav dítěte

Prosíme Vás, abyste pravidelně ráno věnovali pozornost zdravotnímu stavu svého dítěte, pokud se Vám bude zdát, že není zdravotně zcela v pořádku, neposílejte jej do školy. Případné bezodkladné vyzvedávání dítěte ze školy během dne bude pro Vás jistě zbytečnou komplikací.

Děkujeme Vám za spolupráci a doufáme, že společně vydržíme.