Informace k zahájení školního roku

Čtvrtek 1. září 2016 – zahájení školního roku v 8 hod. před školou, výuka končí v 8,45 hod. (družina pro 1. – 3. ročník je v provozu).

Pátek 2. září 2016 – 1. ročník: dvě vyučovací hodiny, 2. – 9. ročník: čtyři vyučovací hodiny  (družina pro 1. – 3. ročník je v provozu).

Pondělí  5. září 2016 – vyučování probíhá dle rozvrhu hodin.