Informace k zájmovým kroužkům pro školní rok 2021/2022

Z důvodu havarijního stavu školní tělocvičny, která bude minimálně do konce prosince 2021 uzavřena, budeme nabídku zájmových kroužků postupně aktualizovat po domluvě s lektory. Letáky s veškerými informacemi budeme zveřejňovat ihned na webových stránkách školy v rubrice Mimoškolní činnost.