Informace o podmínkách poskytování stravovacích služeb pro ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle, během rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

Školní jídelna Praha – Radotín

Loučanská 1112/3

153 00 Praha 5

IČ: 70874255

DIČ: CZ70874255

e-mail:

www.sjradotin.cz

 

 

Informace o podmínkách poskytování stravovacích služeb

pro ZŠ Charlotty Masarykové,  Praha 5 – Velká Chuchle,

během rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

 

  1. Termín poskytování stravovacích služeb:

 

od 1. 9. 2017 do ukončení rekonstrukce

 

Ceny obědů dle věku strávníka:

 

6 – 10 let: skupina A 23,- Kč

11 – 14 let: skupina B 25,- Kč

15 – 19 let: skupina C 26,- Kč

 

 

  1. Karty strávníka a způsob plateb stravného:

 

Každý zájemce o stravování v době rekonstrukce bude před zahájením stravování

zapsán do databáze programu školní jídelny.

Na základě poskytnutého seznamu zájemců o stravování z řad dětí i dospělých

(příjmení, jméno, třída, datum narození) vytvořilo vedení ŠJ Radotín tabulku se jmény a všemi údaji potřebnými k přihlášení ke stravování. Každé dítě obdrží prostřednictvím své třídní učitelky (třídního učitele) lísteček s přihlašovacími údaji.

 

Každý strávník je zařazen do stravovací skupiny podle svého věku v daném školním roce.

Stravovací skupina se mění vždy na začátku nového školního roku (viz vyhláška č. 107/2005

Sb. a násl. v platném znění – příloha 2 „Finanční limity na nákup potravin“).

Ve školní jídelně je nastaven zálohový způsob plateb stravného na jeden měsíc dopředu.

Po zaúčtování došlé zálohy se automaticky načtou obědy č. 1, dále jsou volby na samotném strávníku. Jinou volbu lze provést 2 dny předem.

Platby je nutné provádět do 25. dne v měsíci. Pokud nebude mít strávník 1.den následujícího

měsíce potvrzenou úhradu zálohy, budou mu obědy automaticky stornovány do doby, než

nastane náprava.

 

Možnosti platby stravného:

1) měsíční záloha na stravování formou trvalého příkazu u Vaší banky – doporučená částka 22x násobek ceny za konkrétní skupinu strávníka na účet:131638389/0800

2) Platba jednorázovým příkazem na účet: 131638389/0800 dle uvážení strávníka, minimálně

však částka odpovídající počtu pracovních dnů v měsíci x věková skupina

 

Strávníkům budou přeplatky vraceny zpět na začátku července na účet, z něhož budou

přicházet pravidelně zálohy na stravné. V případě ukončení stravování se vracejí přeplatky

individuálně.

 

  1. Registrace na e-jídelníček a ohlašování/přihlašování obědů v pohodlí

svého domova:

 

Přihlašování obědů přes e-jídelníček je možné od 15,30 do 7,00 hodin.

Postup registrace na www.e-jidelnicek.cz: registrace platným e-mailem (soukromým),

zadání vlastního hesla, po přijetí registrace firmou Altisima aktivace účtu strávníka – zadání

čísla jídelny, přihlašovacího jména, PIN kódu (údaje v tabulce pro jednotlivce) Pro

přihlašování na e-jídelníček používat dále svůj e-mail a heslo. Od 7,00 do 14,10 hodin je

práce s účtem strávníka přes internet znemožněna z důvodu převedení programu do jídelny

v souvislosti s administrativní činností a odběrem obědů během výdeje. V této době je možné

odhlašovat obědy na další dny přes e-mail, SMS, záznamník na pevné lince s uvedením

celého jména, třídy a termínu, kdy chce strávník oběd odhlásit.

 

Odhlášku na den, kdy se strávník nebude stravovat, přijímáme do 7,00 hodin. Interval

objednávání obědů je na 14 dnů dopředu přes www.e-jidelnicek.cz.

 

Na stránkách školní jídelny je vyvěšen jídelníček na aktuální týden pouze jako informační

nástroj.

 

  1. Dietní stravování:

 

Zaměstnanci Školní jídelny Praha – Radotín připravují následující druhy diet, uznané Sekcí

výživy a nutriční péče ČAS, MŠMT, MZČR, Asociací zřizovatelů školních jídelen a

Společností pro výživu:

– Diabetická dieta

– Bezlepková dieta / s omezením lepku

– Šetřící dieta

V jídelníčku se upravují informace pouze pro dietu bezlepkovou, ostatní jmenované diety

jsou vysoce individuální, kdy je třeba úzce spolupracovat s dietologem a lékařem konkrétního

strávníka. Na základě jeho rozhodnutí a potvrzení o nařízení diety zákonný zástupce předá

potřebné informace zároveň se žádostí o dietní stravování vedení školní jídelny.

K dietnímu stravování ve školní jídelně je nutná podepsaná žádost o poskytování dietní

stravy (můžeme zaslat e-mailem a pošle se podepsané a naskenované do jídelny), kopie

potvrzení lékaře o nařízené dietě a spolupráce zákonných zástupců s vedením jídelny

formou telefonického rozhovoru nebo e-mailu.

Cena za poskytování bezlepkové diety se zatím neliší od ceny za běžně odebíraný oběd.

 

V Praze dne 15. 6. 2017

 

Zpracovala: Ing. Zuzana Ondrušová, ředitelka organizace