Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Vážení rodiče,

velmi si vážíme toho, že máte v naši školu důvěru a spolupracujete na rozvoji svého dítěte právě s námi. Snažíme se, aby u nás byly děti jak ve fyzickém, tak v psychickém bezpečí a děláme pro to maximum. Nicméně ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování, který se řídí aktuálními metodickými pokyny MŠMT a je k dispozici k nahlédnutí u školního metodika prevence.

Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc a spolupráci. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu nebo jinému dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy).

Pokud byste se z jakéhokoliv důvodu chtěli v této záležitosti obrátit na školu anonymně, můžete tak učinit na stránkách www.nntb.cz * (více informací viz níže) nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

 Děkujeme za spolupráci,

Mgr. Kateřina Nedomová, metodik prevence rizikového chování

*“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci. Naše škola se do tohoto projektu zapojila a vytvořili jsme tak další komunikační kanál, přes který se můžete na školu obrátit. Veškerá oznámení jsou anonymní a putují do mailu školnímu metodikovi prevence a výchovnému poradci.