Informace pro rodiče žáků a žákyň II. stupně

V souvislosti s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství budeme nabízet možnost konzultací žákům 8. ročníku. Konzultace se bude týkat hlavních předmětů – matematika a český jazyk.

Pro ostatní ročníky nebudeme z personálních důvodů do konce školního roku organizovat konzultace ani třídnické hodiny. Žáci a žákyně budou pokračovat i nadále v distančním vzdělávání.

Informace z MŠMT zde:

https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi