IV. A a IV. B zdraví ze střechy

IV. A a IV. B dorazily do Ekocentra Sluňákov na školu v přírodě a zdraví ze střechy.