Jak motivovat děti k učení?

Jako reakci na přání Vás, rodičů, pořádáme v úterý 7. října od 17 – 18 hodin přednášku na téma: „Jak motivovat děti k učení“. 

Přednášející bude psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 5, paní magistra Renata Košťálová. Přednáška se uskuteční v historické budově školy v 1. patře a vzhledem k počtu zájemců bude určena primárně pro rodiče žáků 1. – 6. třídy.