Jak se šesťáci (téměř) dotýkali historie

V pátek 19.1.2018 jsme se 6.A a 6.B navštívili výstavu „Symbolická moc českých korunovačních klenotů“ ve Vladislavském sále Pražského hradu. Kromě krásného zážitku si děti z výstavy odnášely i domácí úkol – napsat slohovou práci (ve formě dopisu přátelům) o tom, co jsme viděli a zažili. Dovolujeme si přidat neupravené výňatky z některých prací.

V pátek 19. ledna jsem byla se svou třídou a paní učitelkou, která nás učí češtinu, na Pražském Hradě na výstavě korunovačních klenotů. Byla to nádhera.

Nejprve nás samozřejmě prohlédli a museli jsme projít rámem jako na letišti, což nebylo nejzábavnější.

Byly vystaveny ve Vladislavském sále, který je hodně velký a krásně postavený.
Do souboru korunovačních klenotů patří samozřejmě Svatováclavská koruna, královské jablko, královské žezlo a kožená pouzdra na ně. Dále také korunovační plášť, korunovační meč, štóla, manipul a poduška pod korunu. Do zbroje svatého Václava patří svatováclavská přilba, svatováclavský meč, pláštík s límcem kroužkové zbroje svatého Václava a relikviářová busta svatého Václava. Také tam byl vystavený klíč od korunovační komory.

Výstava se mi moc líbila. Doporučuji ti tam zajít! Korunovační klenoty byly okouzlující!

Koruna je ze zlata a je na ní 96 drahých kamenů a 20 perel. Nechal ji zhotovit Karel IV.

Bylo tam i pouzdro na korunovační klenot jablko.

Korunovační klenoty jsou vystavovány pouze při výjimečných příležitostech: letos se tak děje při příležitosti oslav 100 let naší republiky a 25. výročí vzniku samostatné České republiky.