Kariérové poradenství

Termíny přijímacích zkoušek (JPZ) pro školní rok 2023/24:

 

Čtyřleté obory vzdělání:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Náhradní termín pro všechny uvedené obory vzdělání:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Schválené změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:

(Podle návrhu nového zákona a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

 • digitální podoba přihlášek (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita)
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nelze po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce(lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ v polovině května 2024v elektronickém systému
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • výsledky 2. kola do konce června 2024
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

 

 

 


Školní poradenské pracoviště:

Výchovná poradkyně pro I a II. stupeň: Mgr. Patricie Bošková 

Speciální pedagožka: Mgr. Iva Suchomelová 

Metodička prevence: Mgr. Kateřina Nedomová 

Kariérová poradkyně: Mgr. Ivana Motýlová 

Vedoucí asistentek pedagoga: Hedvika Žemličková 

Pedagog volného času: Hedvika Žemličková 

 

Konzultační hodiny školního poradenského pracoviště:

V případě potřeby jsme vám k dispozici po předchozí domluvě v těchto hodinách:

Výchovná poradkyně pro I a II. stupeň: Mgr. Patricie Bošková                  ÚT 16-17 hod.

Speciální pedagožka: Mgr. Iva Suchomelová                                            ČT 16-17 hod.

Metodička prevence: Mgr. Kateřina Nedomová                                        PO 17-18 hod.

Kariérová poradkyně: Mgr. Ivana Motýlová                                              ST 16-17 hod.

Vedoucí asistentek pedagoga: Hedvika Žemličková                                  ÚT 16-17 hod.