Na začátku nového školního roku

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás oslovila na začátku nového školního roku a abych navázala na slova, se kterými jsem se s Vámi loučila na konci roku uplynulého. Naší lodi obtížené nákladem různorodých a často se měnících opatření není zatím dopřáno vyplout s napjatými plachtami.

Velmi mě mrzí, že tento rok přerušíme naši dlouholetou tradici slavnostního zahájení školního roku, kdy jsme se společně potkali, učitelé, děti a Vy rodiče, a popřáli jsme si úspěšný nový rok.

Věřím, a to i po zkušenostech z jarního distančního vzdělávání, že dokážeme na neočekávané situace rychle reagovat a  hledat správnou cestu, jež vždy povede přes pochopení a vstřícnost všech dotčených – učitelů, dětí, rodičů.

První školní den budou moci žákyně a žáci 2. – 9. ročníku bez jakýchkoli omezení vstoupit s třídními učiteli do svých kmenových tříd  a samostatně přivítáme před školou pouze prvňáčky s jejich rodiči. Podrobnosti k organizaci najdete na hlavní stránce školy.

Vydejme se vstříc novému školnímu roku a věřme, že bude vát příznivý vítr.

Mgr. Eliška Jančíková

V Praze dne 27. srpna 2020