Nová pravidla nošení roušek ve školách

Dne 17. září 2020 bylo doplněno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. září 2020.

Roušky – od 18. září 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1