Novinky na začátku školního roku 2023/2024

V průběhu srpna došlo k výrazné aktualizaci webových stránek školy. Mimo jiné jsme zveřejnili Organizaci školního roku 2023/2024, nové složení pedagogického sboru, aktualizovali jsme rubriky Školní jídelna, Školní družina, Kontakty a Dokumenty.