O právním vědomí

V úterý 15. 3. 2016 v rámci prevence rizikových jevů proběhla beseda preventisty Policie ČR s 9. třídou. Hlavním tématem bylo právní vědomí žáků.