Odpolední vyučování

Rozvrh hodin bude žákyním a žákům sdělen na začátku školního roku. Zatím si dovolujeme informovat rodiče, že žáci 6. ročníku budou mít odpolední vyučování v pondělí a žáci 7., 8. a 9. ročníku budou mít odpolední vyučování vždy ve středu.

 

7. vyučovací hodina = 14.15 hod. – 15 hod.

8. vyučovací hodina = 15.10 – 15.55 hod.