Organizační plán návratu dětí do školy od 18. 11. 2020

Informace od MŠMT

Organizační plán školy:

  • Do školy přicházejí žáci 1. a 2. ročníků.
  • Žáci i rodiče vstupují do areálu školy pouze brankou (obě brány jsou nově z bezpečnostních důvodů uzavřeny).
  • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Provoz školní družiny je v běžném režimu za dodržení podmínky homogenity skupin žáků jedné třídy.
  • Školní stravování je zajištěno (bližší pokyny v e-mailu od vedoucího ŠJ).
  • Konce vyučování a časy obědů se řídí následujícím rozpisem:

Pondělí
Třída Konec vyučování Oběd v Poznámky
I. A 11,40 11,00 dozor TU
I. B 11,40 11,15 dozor TU
II. A 12,35 11,45 dozor TU
II. B 12,35 12,00 dozor TU

 

Úterý
Třída Konec vyučování Oběd v Poznámky
I. A 11,40 11,00 dozor TU
I. B 11,40 11,15 dozor TU
II. A 12,35 11,45 dozor TU
II. B 11,40 12,00 dozor ŠD

 

Středa
Třída Konec vyučování Oběd v Poznámky
I. A 11,40 11,00 dozor TU
I. B 11,40 11,15 dozor TU
II. A 11,40 11,45 dozor ŠD
II. B 12,35 12,00 dozor TU

 

Čtvrtek
Třída Konec vyučování Oběd v Poznámky
I. A 11,40 11,00 dozor TU
I. B 11,40 11,15 dozor TU
II. A 12,35 11,45 dozor TU
II. B 12,35 12,00 dozor TU

 

Pátek
Třída Konec vyučování Oběd v Poznámky
I. A 11,40 11,00 dozor TU
I. B 11,40 11,15 dozor TU
II. A 11,40 11,45 dozor ŠD
II. B 11,40 12,00 dozor ŠD