Organizační pokyny k zahájení školního roku 2023/2024

pondělí 4. září 2023

  • 1. ročník:
  • 8,00 – slavnostní zahájení před budovou školy
  • setkání s třídními učitelkami a vedoucí školní družiny ve svých třídách do 9,30 hodin
  • 2. – 9. ročník: setkání s třídními učitelkami ve svých třídách od 8,00 do 8,45 hodin
  • Ranní družina není v provozu, odpolední družina v běžném režimu, tzn. do 17 hodin.
  • Školní jídelna neposkytuje stravování.

 

úterý 5. září 2023

  • Dětem se věnují jejich třídní učitelé (seznámení s rozvrhem, školním řádem, rozdávání učebnic).
  • Školní družina v běžném provozu (ranní družina od 7,00 do 7,45 hod., odpolední družina v obvyklém režimu).
  • Konec výuky dle rozpisu:
Ročník Konec výuky Oběd
1. 9:40 11:00 (ŠD)
2. 11:40 12:40 (ŠD)
3. 11:40 12:20 (ŠD)
6. 12:05 12:05
7. 11:55 11:55
8. 11:50 11:50
9. 11:40 11:40

 

od středy 6. září 2023

  • Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu, popř. dle informací v Plánu akcí v Bakalářích.