Osmičková lavina: Kyslík

S kyslíkem, který má protonové číslo 8, seznámili žáky prvního a druhého stupně žáci z VIII. A a VIII. B. Velmi zajímavou prezentaci doplněnou pěknými pokusy si připravili v rámci výuky chemie a problematice chemického prvku kyslíku se věnovali z mnoha úhlů pohledu.