Nejnovější články

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

Školní rok 2014/2015 byl zahájen v pondělí  1. 9. slavnostním setkáním žáků, pedagogů a rodičů před budovou školy. S úvodním slovem vystoupila ředitelka školy Mgr. Eliška Jančíková, která mj. představila nové posily pedagogického sboru – novou zástupkyni ředitele Mgr. Petru Haladovou (na snímku vlevo) a paní učitelku Mgr. Elišku Slobodovou (vyučuje v 1. B třídě). Přítomné pozdravil i starosta MČ Praha – Velká Chuchle Mgr. Martin Melichar a informoval o novinkách v budově školy, které se podařilo během prázdnin vybudovat (rekonstrukce školní kuchyně, nová dlažba před školou, šatní skříňky ve staré budově).

Mgr. Tomáš Hromádka

Dokumenty

Základní školaVážení rodiče,

věnujte prosím svoji pozornost rubrice Dokumenty, kde zveřejňujeme aktualizované verze dokumentů, které se týkají provozu školy. Nejnověji jsou zde zveřejněny Školní řád a Řád školní družiny. Oba dokumenty doznaly v souvislosti se vzrůstajícím počtem žáků na naší škole rozsáhlých změn.

 

Zahájení školního roku

Školní rok 2014/2015 bude slavnostně zahájen dne 1. 9. 2014 v 8 hod. před historickou budovou školy.

(Z důvodu omezené možnosti parkování je možné využít areál K8.)

Nové internetové stránky

S novým školním rokem 2014 – 2015 dojde v provozu naší školy k několika změnám, se kterými vás budeme postupně seznamovat. Jednou z nich jsou i zcela nové internetové stránky, které budeme v průběhu září doplňovat a aktualizovat.

Změna ve funkci zástupce ředitele

Vzhledem k dlouhodobé nemoci Mgr. Marka Buriana se stala novou zástupkyní ředitele Mgr. Petra Haladová. Vedle své funkce bude rovněž na naší  škole vyučovat anglický jazyk.

Florbalový kroužek

název kroužku: Florbal a jiné míčové hry

místo konání kroužku: školní tělocvična

čas konání kroužku: středa 13:30-16:20 (2-3 skupiny 1. – 5. roč.  děti budou rozděleny podle věku)

cena: 1000 Kč / pololetí

přihlašování: Na emailovou adresu: nebo na telefonní číslo: 736746866. Papírové přihlášky a další informace budou prezentovány na třídních schůzkách dne 9.9.2014.

Provozovatel: florbalový oddíl FbK Olymp Praha

Prodej čipů

Prodej čipů bude zahájen poslední týden v srpnu mimo 28.8.2014 od 8,00-12,00 . Prosíme, pokud možno, přesně 115,- Kč. Děkujeme.