Patronáty s patrončaty na Homolce

Ve středu 9.11. vyrazila 8.B společně s 3.B letos už podruhé na Homolku.

Když jsme dorazili s naší průvodkyní Štěpánkou do lomu, tak se děti rozdělily na skupinky a pustily se do práce. Každá skupinka měla na starost něco jiného. Zasadili jsme semínka, nařezali dříví, posbírali kamení na louce a zapálili oheň… Ten nám na začátku moc zapálit nešel, ale nakonec se to povedlo.Také jsme upravili náš hadník a nakonec slavnostně opekli buřty. Po odchodu našich patrončat si 8.B na Homolce zahrála hry a vyzkoušela si práci s aplikací iNaturalist, kde můžete zkoumat květiny, houby a zvířata. Nakonec jsme se všichni dopravili zpátky do školy. Edita Strnadová, 8. B