Pojeďte s námi na výlet: Krakov – Vělička – Osvětim

Rádi bychom v letošním školním roce uskutečnili výlet do Polska spojený s návštěvou města Krakova, solného dolu Vělička a koncentračního tábora v Osvětimi. Zájezd v dubnovém termínu je přednostně určen pro žáky druhého stupně – 7. – 9. třídy, výjimečně 6. třídy (a případně pro jejich rodinné příslušníky – rodiče, starší sourozence…). Předběžné přihlášky rozdávají p. učitel Hromádka a p. učitelka Motýlová.

Navštívíme historické centrum středověkého města Krakov, při které vystoupáme na vrch Wawel ležící na levém břehu Visly, na němž stojí Královský hrad s katedrálou sv. Stanislava a Václava, v jejíž kryptě jsou pochovány významné osobnosti polských dějin. Z vyhlídky nad Dračí slují se Královskou cestou přesuneme až na Rynek, největší středověké náměstí v Evropě. Zde uvidíme středověké obchodní domy Sukiennice či Mariánský kostel, z jehož věže se každou hodinu do všech čtyř světových stran ozývá trubačem hraná melodie Hejnál, jeden ze symbolů města. Neopomeneme ani zastávku u barbakánu, ani dům, kde žil Karol Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II. Svůj pobyt zakončíme zastávkou na pěší zóně s možností nákupu suvenýrů či ochutnávkou tradičních polských pochoutek.

Podíváme se do největších solných dolů v Evropě (Vělička), ve kterých se těžila sůl již od 12. století. Při prohlídce se nejen seznámíme s historií dolů a těžkou prací havířů, ale budeme také obdivovat umělecká díla, která zde v období několikasetleté historie vznikala. Čekají nás úchvatné solné kaple, sochy vytesané v soli či podzemní jezera. Za povšimnutí stojí též kaple zasvěcená českému svatému Janu Nepomuckému, sál s vynikající akustikou, kde si vyslechneme část skladby Fryderyka Chopina, či da Vinciho Poslední večeře Páně, vytesaná jak jinak než do soli.

Navštívíme největší koncentrační tábor 2. světové války v Osvětimi. Čeká nás profesionální program s popisem toho, jak tábor za druhé světové války vznikl a jak fungoval. Do tábora se vydáme vstupní branou s nápisem „ARBEIT MACHT FREI“, projdeme „obytné“ bloky, kde uslyšíme o životě vězňů, o transportech do tábora, selekci a denním režimu. Navštívíme vězeňsky blok č. 11, kde se nacházel provizorní soud, vězeňské cely a popraviště. Dozvíme se více o doktoru Mengele a jeho pokusech. Za ostnatými dráty, dříve nabitými napětím 800 voltů, uvidíme ještě mnohem více a na závěr nahlédneme do jediné zde dochované plynové komory. Nedaleko Osvětimi se nachází další a daleko větší tábor smrti, Osvětim II – Březinka, s kapacitou 100 000 vězňů, který byl vystavěn, když již nestačila kapacita mateřského tábora. Zavítáme i sem, protože tyto dva tábory spolu spolupracovaly a fungovaly dohromady. Prohlídka je koncipovaná pro žáky, a vše je proto podáno s ohledem na věk dětí.

Termín zájezdu:  duben 2023

Cena zájezdu: je 4.380 Kč

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, pojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK, komplexní pojištění účastníka zájezdu, služby průvodce, ubytování v Krakově se snídaní (1 noc), veškeré vstupy s profesionálním výkladem.