Pokyny k provozu školy- testování

V souladu s pokyny MŠMT jsme pro Vás připravili stručný přehled:

  • Žáci budou testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy LEPU RAPID.
  • Zákonný zástupce žáka 1. – 3. ročníku může asistovat při samotném testování. Do prostoru školy mohou rodiče vstoupit pouze s nasazeným respirátorem.
  • Testování bude probíhat v určených třídách samoodběrem (pedagogický pracovník vykonává pouze dohled).
  • Při negativním výsledku testu odchází žák do třídy, ve které bude probíhat výuka.
  • Při pozitivním výsledku odchází žák se zákonným zástupcem domů (s potvrzením o pozitivním výsledku testu) a zákonný zástupce neprodleně kontaktuje poskytovatele lékařských služeb.
  • Při pozitivním výsledku testu žáka při čtvrtečním testování opouští školu celá třída a čeká se na výsledek PCR testu konkrétního žáka.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
  • Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole nasazeny chirurgické roušky, případně respirátory. Nejsou povoleny látkové roušky.

Manuál k testování naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

Leták pro žáky naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták pro rodiče naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete na webu:

https://testovani.edu.cz/