Předběžné informace k návratu všech žáků do škol

Od  17. května budou bez rotací fungovat 1. stupně ZŠ v celé ČR a 2. stupně v krajích Pardubickém, Plzeňském, Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém, Středočeském a v Praze.

Třídy se budou vyučovat podle aktuálního rozvrhu. Pokud v některých třídách dojde k drobným úpravám rozvrhu, třídní učitelé děti se změnami včas seznámí.

Jakmile obdržíme konkrétní pokyny z MŠMT, budeme vás podrobněji informovat.