Předběžné informace k návratu žáků do škol od 12. dubna 2021 

Od pondělí 12. dubna by se do škol vrátily děti 1. stupně v režimu rotační výuky. Rotovaly by po týdnu třídy A a třídy B. Pátá třída by chodila do školy stále. 

  1. – 16. 4.: I.A, II. A, III. A, IV. A, V. A
  2. – 23. 4.: I.B, II. B, III. B, IV. B

Třídy, které by právě nebyly ve škole, by pokračovaly ve výuce formou distančního vzdělávání. Došlo by k drobným úpravám rozvrhů. 

Jakmile obdržíme konkrétní pokyny z MŠMT, budeme vás podrobněji informovat. 

 

Aktuální informace MŠMT:  

https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol