Prevence rizikového chování ve spolupráci s Policií ČR

V letošním školním roce jsme rozšířili tradiční preventivní programy, které v naší škole realizovali policisté z oddělení Prevence kriminality a BESIP. Dosud jsme se ve škole zaměřovali na dopravní výchovu, děti z prvního stupně se každý rok dozvídaly informace, které potřebují znát jako účastníci silničního provozu. Od letošního ledna probíhala ve třídách prevence zaměřená na mnohem širší spektrum problémů.

Pro 1. -3.  třídy to bylo vždy setkání k základním úkolům policie, seznámení se s tím, co policie dělá a jak nám může pomoci a jak nás má chránit. Čtvrťáci se dozvěděli o provozu tísňové linky, zjistili, jak správně oznámit událost, páťáci řešili mezilidské vztahy a základy trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Pro 6. třídy byla připravena problematika kyberšikany a komunikace v kyberprostoru, 7. a 8. třídy se zabývaly problematickým chování dospívajících dětí a jejich trestní odpovědnosti. Pro holky a kluky z devátých tříd byl připraven projekt „Tvoje cesta na čisto“, který i s pomocí filmu zpracovával tematiku návykových látek a s nimi spojeného protiprávního jednání.

Mgr. Kateřina Nedomová, metodička prevence