Přijímací řízení na střední školy 2020 – ZMĚNY

Obory vzdělání s JPZ (maturitní obory)

a) Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) koná uchazeč jen jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě*

b) Čas pro napsání testu se prodlužuje: test z ČJL na70 minut, test z MA na 85 minut.

c) Povolené pomůcky zůstávají: pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby.

d) Školní přijímací zkouška (další zkouška – aj, všeobecné znalosti, testy…) proběhne v novém termínu (nejpozději v den JPZ) – ředitel SŠ zašle pozvánku na tuto zkoušku nejpozději 5 dní před konáním školní zkoušky a zároveň toto zveřejnění na webu SŠ.

e) Termín a náhradní termín JPZ:

4leté obory – 8. 6. (náhradní termín 23. 6.)

6letá a 8letá gymnázia – 9. 6. (náhradní termín 23. 6.)

f) Výsledky přijímacího řízení

  • Hodnocení testů JPZ zajišťuje CERMAT, do 7 kalendářních dnů po řádném termínu je předá oběma středním školám, které jste uvedli na přihlášce.
  • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů od JPZ
   • Výsledky o přijetí budou na webových stránkách školy.
   • Výsledky o nepřijetí budou zaslány poštou.
  • Z důvodu urychlení procesu přijímání není nutné psát odvolání to znamená, že na uvolněná místa se budou automaticky posouvat uchazeči pod čarou.

g) Zkrácení lhůty pro odevzdání zápisového lístku (ZL) z 10 na 5 dní – ZL vyjadřujete úmysl vzdělávat se na této škole a zároveň uvolňujete místo na druhé škole pro uchazeče pod čarou (zápisový lístek si vyzvedává rodič osobně na ZŠ).

 

Obory vzdělání bez JPZ (učební obory s výučním listem)

a) Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách střední školy – může být zveřejněno s předstihem (duben – květen).

b) Výsledky o nepřijetí budou zaslány poštou do 5 kalendářních dnů od ukončení hodnocení.

c) Zkrácení lhůty pro odevzdání zápisového lístku (ZL) z 10 na 5 dní – ZL vyjadřujete úmysl vzdělávat se na této škole a zároveň uvolňujete místo na druhé škole pro uchazeče pod čarou (zápisový lístek si vyzvedává rodič osobně na ZŠ).

d) Nově platí, že ZL můžete vzít zpět z učebního oboru a uplatnit ho na škole s JPZ (pokud jste volili 2 školy – jednu s maturitou a druhou bez maturity).

*V případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl uchazeč žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí. Ze závažných důvodů může Centrum po domluvě a se souhlasem uchazeče změnit školu, ve které uchazeč bude zkoušku konat.

Zdroje

https://prijimacky.cermat.cz/

Zákon upravující podmínky přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

Školský zákon