Provoz školní družiny, školní jídelny a žádosti o ošetřovné

V souladu s pokyny MŠMT jsme pro Vás připravili stručný přehled:

Informace k provozu školní družiny

 • Odpolední družina pro 1. a 2. ročník je v běžném provozu.
 • Odpolední družina pro 3. ročník je zkrácena do 15,00 hod.
 • Ranní družina nebude v provozu.
 • Je zachována homogenita oddělení.
 • Školné bude sníženo. Informace zašle vedou školní družiny (p. Kosová).

Informace k provozu školní jídelny

 • Školní jídelna je pro prezenční výuku v provozu od 11,00 – 12,00 hod.
 • Žáci na prezenční výuce ( A, II. A, III. A, IV. A, V. A) jsou automaticky přihlášeni k odběru obědů od pondělí 12. 4.
 • Odběr obědů pro žáky na distanční výuce od 12,00 – 13,00 hod.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
 • Bližší informace zašle vedoucí školní jídelny (p. Kincl).

Ošetřovné:

 • Nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
 • Jestliže rodiče mají dvě děti, na které budou čerpat ošetřovné, ale každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), musejí rodiče žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
 • Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
 • K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne