První ročník Memoriálu Jaroslava Haunera

Memoriál Jaroslava Haunera 28. 6. 2016

Závěr školního roku je na naší škole spojen nejen se školní akademií ale i s dalšími tradičními akcemi. Jednou z nich je závod družstev složených z dětí 1. – 7. ročníku zaměřený na prověřený znalostí z oblasti ochrany člověka při mimořádných situacích. Letos se konal 28. června pod názvem Memoriál Jaroslava Haunera (jako připomínka chuchelského hrdiny, který při pomoci bližním v době Pražského povstání v roce 1945 přišel o život).

Sedmnáct družstev se vydalo na trať dlouhou tři kilometry v Chuchelském háji v úterý 28. června. Pro žáky byla připravena zastavení, kde byly testovány znalosti a dovednosti v oblastech první pomoci, krizových linek, chování při povodni, chemickém poplachu, orientaci na mapě či v terénu a podobně. Na louce v Areálu zdraví měli navíc připravený program i členové chuchelského Sboru dobrovolných hasičů. Do celkového hodnocení se počítaly nejenom body ale hlavně čas výsledného družstva.

Zvláštní zastavení bylo u hrobu padlých nedaleko chuchelského hřbitova, kde kromě soutěžení v orientaci v terénu a práci na mapě se děti dozvěděli podrobnosti o událostech roku 1945 a osudech Jaroslava Haunera.

Vyhodnocení závodu proběhlo 29. června 2016.

Memoriál Jaroslava Haunera 2016

mjh2

mjh3