První setkání patronů z šesté A a patrončat

V úterý 5. 10. proběhlo první setkání nových patronů s novými patrončaty. Letos máme jednu 6. třídu a dvě třídy první, takže patrončátek je víc a každý patron se tak bude starat o prvňáčka z první A i B.

Jako první společnou akci jsme vybrali malování na chodník. Přes počáteční rozpaky na obou stranách se nakonec podařilo vytvořit dvojice i vícečetné skupinky a společně jsme „vybarvili podzim“.

Na další společnou akci se už moc těšíme.