Radek Neumann soutěží se svým příběhem z 20. století

pribehyŽák VIII. třídy Radek Neumann natočil a autorsky zpracoval celoživotní svědectví svého pradědečka Jaromíra Schimka a přihlásil ho pod názvem „V sedmi letech mne odvedlo gestapo“  v rámci našich školních aktivit při výuce moderních dějin na druhém stupni do soutěže Příběhy 20. století, kterou organizují občanské sdružení Pant a o. p. s. Post Bellum.

Cílem soutěže je přitáhnout děti k historii a současně zaznamenat vyprávění vyprávění lidí, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I novodobé české dějiny totiž mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.

V současné době probíhá hlasování veřejnosti na webových stránkách. Pokud vás Radkovo vyprávění zaujme, můžete mu dát svůj hlas na adrese:

http://www.pribehy20stoleti.cz/pribehy/201513_v-sedmi-letech-mne-odvedlo-gestapo/

Současně na tomto místě oceňujeme Radkovy aktivity, které mohou být vzorem pro ostatní spolužáky druhého stupně a připomínáme, že Radek úspěšně reprezentoval naši školu v obvodním kole letošního ročníku Dějepisné olympiády, kde se umístil na třetím místě.

Tomáš Hromádka