Rámcový plán činností školní družiny

Obecný cíl: Zajišťovat individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí s ohledem na zachování rovnováhy mezi organizovanými a spontánními činnostmi.

Hlavní náplň: Relaxační, odpočinková a zájmová činnost žáků.

Po skončení vyučování na děti dle výchovného týdenního plánu čekají tradiční činnosti, jako např. četba, hry, vycházky, didaktické hry; sportovní, estetická, literární, výtvarná, pracovní a hudební činnost; dopravní a zdravotní výchova a dětmi oblíbené základy výpočetní techniky. Dle zájmu rodičů umožňujeme žákům písemnou přípravu na vyučování nanečisto a zábavnou formou vedeme žáky k procvičování učiva. Výhodou pro naši družinu je skutečnost, že můžeme využívat školní tělocvičnu, školní knihovnu, školní cvičnou kuchyňku, klidovou zónu Ponorka, školní dvůr a školní hřiště. Pobyt na školním hřišti se řídí řádem školního hřiště (Řád hřiště školní družiny).

 

ZÁŘÍ

 • Adaptační hry mezi dětmi napříč odděleními
 • KŘÍDOVÁNÍ- zážitky z prázdnin

ŘÍJEN

 • DRAKIÁDA – pouštění draků
 • Lesní olympiáda
 • Návštěva školní knihovny

LISTOPAD

 • Halloween – strašidelný karneval
 • Piškvorky – turnaj v tradiční školní minihře
 • Dopravní značky a soutěžní kvíz

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční cukroví – společné tvoření vánočního cukroví
 • Posezení u stromečku- koledy, dárečky, tradice
 • Vánoční krmení zvířátek v lese – Chuchelský háj

LEDEN

 • Zimní radovánky
 • Podmořský svět – návštěva expozice
 • „CHUCHLE  MÁ TALENT“ – předveď co umíš

ÚNOR

 • Dílničky ručních prací
 • Masopustní karneval – masky kam se podíváš

BŘEZEN

 • BŘEZEN MĚSÍC KNIHY – návštěva místní knihovny
 • Kino Radotín – pohádka dle daného programu
 • Stavění domečků pro skřítky- Chuchelský háj

DUBEN

 • Dopravní bojovka
 • Čarodějnické rejdění- karneval

KVĚTEN

 • Království železnic- exkurze
 • Sportovní odpoledne na školkovém hřišti

ČERVEN

 • MDD- zmrzlina v K8
 • Zoo Chleby

 

Aktivní středa:

Pravidelně každou středu kmenová vychovatelka připravuje pro své oddělení rozmanitý program, který děti všestranně rozvíjí a prolíná se všemi činnostmi. Program je plánován převážně mimo školu a je zaměřený na pohybovou zdatnost, prostorovou orientaci, rozvoj motoriky a logického myšlení, ale také vzájemný respekt a ohleduplnost jeden k druhému. Navštěvujeme kina, hrady, chodíme do zoo, zajímavé exkurze a výstavy, které navazují na učivo (např. Království železnic, výlet na hrad Karlštejn s prohlídkou, Zoo Praha, ZOO koutek Malá Chuchle, výstava chovných králíků, návštěva místní knihovny, exkurze do Chuchle Arena Praha atd.). Pokud je program v budově školy, využíváme školní knihovnu, hernu, tělocvičnu, cvičnou školní kuchyňku, odpočinkovou zónu Ponorka a na větší společné akce, jako jsou karnevaly, Chuchle má talent, Ruční dílničky, využíváme prostor jídelny. Aktivní středu si děti velmi oblíbily, a proto v ní pokračujeme i tento školní rok.

 

Režim dne:

11.30 – 13.00  Odpočinková, rekreační činnost, osobní hygiena, oběd, polední klid, četba na pokračování, individuální a organizované hry

13.00 – 14.00  Zájmová činnost  – výtvarná, pracovní, hudební, literární, dopravní, zdravotní, sportovní a základy výpočetní techniky se střídají v závislosti na týdenním rozvrhu

14.00 – 15.00  Rekreační činnost formou různých her při vhodném počasí venku nebo v místnosti.

15.00 – 15.30  Sebevzdělávací činnost, příprava na vyučování

15.30 – 16.30  Odpočinková a rekreační činnost, stolní hry, stavebnice, počítače